Dzień Otwarty Wydziału Fizyki

3 czerwca 2017 r. Wydział Fizyki prezentował się w ramach Dni Otwartych zorganizowanych w Kamusie UwB.

Impreza rozpoczęła się wykładem pt.”Węzły w teorii i praktyce”, który prezentował dr hab. Piotr Sułkowski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prelekcja ta była jednocześnie comiesięcznym spotkaniem w ramach Polskiego Towarszystwa Fizycznego o. Białystok, Po niespełna godzinnym wykładzie zainteresowane sosoby miały okazję dowiedzieć się czegoś więcej o Wydziale Fizyki – dr hab. Marek Nikołajuk zaprezentował strukturę Wydziału oraz podkreślił kategorię naukową A naszego wydziału, świadczącą o wysokiej jakości prowadzonych badań naukowych. Następnie odbyło się zwiedzanie laboratoriów naukowych.

Można było odwiedzić

  • pracownie Zakładu Fizyki Magnetyków (oprowadzał prof. Andrzej Maziewski oraz dr Zbigniew Kurant),
  • pracownia Badań Strukturalnych (oprowadzała dr hab. Katarzyna Rećko),
  • Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej (oprowadzał prof. Krzysztof Szymański),
  • Laboratorium Fizyki Zagrożeń Środowiska (oprowadzał dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB),
  • Wydziałowe Centrum Obliczeniowe (oprowadzał dr Krzysztof Gawryluk),
  • oraz porozmawiać o astrofizyce (dr hab. Marek Nikołajuk).

Wszystkim uczestnikom wykładu a także osobom zwiedzającym nasze laboratoia dziękujemy za zainteresowanie.