Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

Informujemy, że uroczysta inauguracja roku na Wydziale odbędzie się 9 października (szczegóły poniżej). Zajęcia dydaktyczne startują już od poniedziałku 2 października, więc prosimy uważnie przyjrzeć się planowi zajęć:

Z kolei w dniu 9 października odbędzie się

UROCZYSTA INAUGURACJA

ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

NA WYDZIALE FIZYKI

9 października 2017 (poniedziałek), godz. 11:00
aula Wydziału Fizyki w kampusie UwB, ul. Ciołkowskiego 1L.

Program uroczystości:

  1. Powitanie gości, studentów oraz pracowników.

  2. Wystąpienie Dziekana Wydziału Fizyki.

  3. Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych Gości.

  4. Immatrykulacja studentów.

  5. Wykład inauguracyjny dra hab. Tomasza Karpiuka, pt. 

    Symulacje komputerowe w fizyce.

Obrazek przedstawia kwantowe wiry w ultrazimnym gazie bozonów – więcej podczas wykładu inauguracyjnego.

Serdecznie zapraszam wszystkich studentów, doktorantów i pracowników do wzięcia udziału w uroczystości.

 

Dziekan Wydziału Fizyki
prof. dr hab. Piotr Jaranowski

 

Z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/2018 w dniu 9 października br. od godz. 8:00 do godz. 20:00 zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki nie będą się odbywać.