Wykład PTF: Rozkład bogactwa pod lupą fizyka

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 18 listopada 2017 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
prof. dr hab. Zdzisław Burda
z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
wygłosi wykład pt.

Rozkład bogactwa pod lupą fizyka

Na świecie narastają nierówności majątkowe. Thomas Piketty, autor głośnej książki „Kapitał w XXI wieku”, przewiduje w niej, że nierówności będą nadal się pogłębiać, ponieważ stopa zwrotu z kapitału jest większa niż stopa wzrostu gospodarki. Jedynym lekarstwem jest wprowadzenie podatku majątkowego.

W referacie przypomnimy podstawowe miary nierówności rozkładu bogactwa i omówimy statystyczny model makroekonomii, w którym ewolucja rozkładu bogactwa rządzona jest prawem proporcjonalnego wzrostu oraz gradientową dynamiką przepływów finansowych. Przeanalizujemy rolę podatków, a w szczególności stabilizującą rolę podatku majątkowego. Model przewiduje nie tylko nierówności majątkowe, ale również rozwarstwienie pomiędzy grupami majątkowymi.

Prof. Zdzisław Burda jest kierownikiem Katedry Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Specjalizuje się w fizyce statystycznej. Zajmuje się macierzami przypadkowymi, układami złożonymi oraz interdyscyplinarnymi zastosowaniami fizyki statystycznej. W kręgu jego zainteresowań leżą również: zarządzanie ryzykiem finansowym, grafy losowe oraz kwantowa grawitacja.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF