Wykład PTF: Promieniowanie jonizujące jest cool!

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 9 grudnia 2017 roku o godz. 11.00
w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L
prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński
z Narodowego Centrum badańJądrowych
05-400 Otwock, ul. A. Sołtana 7
Promieniowanie jonizujące jest cool!

Tak się historia ułożyła, że z promieniowaniem jonizującym łączymy przede wszystkim strach. Jego obecność wokół nas i nadzwyczaj liczne zastosowania każą jednak zdecydowanie inaczej spojrzeć na to promieniowanie. Spróbuję pokazać, że tytuł referatu nie jest zręcznym chwytem marketingowym, ale szczerą prawdą.

Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński jest dyrektorem Działu Edukacji i Szkoleń w NCBJ.
Uczestniczy w pracach Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Jądrowego
(UNSCEAR) oraz pracował jako ekspert w zespole przygotowującym raport Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) o wypadku w Fukushimie. Zajmuje się obecnie edukacją społeczną w zakresie wiedzy o fizyce i technice jądrowej, a szczególną uwagę poświęca zrozumieniu działania małych dawek promieniowania jonizującego na organizmy.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!

Zarząd OB PTF