Wykład PTF: Ile fizyki w muzyce! czyli usłyszeć zasadę nieokreśloności, spontaniczne łamanie symetrii…

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę 10 lutego 2018 roku o godz. 11.00

w sali 2011 Wydziału Fizyki przy ul. Konstantego Ciołkowskiego 1L

prof. dr hab. Piotr Zieliński

z Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

oraz Instytutu Fizyki Politechniki Krakowskiej w Krakowie

wygłosi wykład pt.

Ile fizyki w muzyce!

 czyli

usłyszeć zasadę nieokreśloności, spontaniczne łamanie symetrii…

Muzyka bawi nas i wzrusza, ale także odsłania świat fundamentalnych praw przyrody. Najczęściej składa się z dźwięków, które by objawić swą wysokość i barwę, muszą trwać dostatecznie długo, gdyż tego wymaga zasada nieokreśloności, znana m.in. z mechaniki kwantowej. Synteza komputerowa pozwoli nam usłyszeć brzmienie dźwięków skrajnie krótkich. Podobnie zbadamy wpływ odwrócenia strzałki czasu na barwę dźwięku niektórych instrumentów muzycznych. Wzorem dawnych kompozytorów spróbujemy odwrócić kolejność nut i/lub kierunek melodii. A potem takie operacje zastosujemy do całych utworów i przekonamy się, że obecna praktyka muzyczna wyrosła z dawnych technik na zasadzie spontanicznego łamania symetrii – tej samej, która dziś zapewnia przewagę materii nad antymaterią. Że też tyle fizyki w muzyce…

Prof. dr hab. Piotr Zieliński, kierownik Zakładu Badań Strukturalnych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, zajmuje się modelowaniem zjawisk falowych w układach niskowymiarowych, np. falami powierzchniowymi w różnych materiałach, falami tętna w naczyniach krwionośnych, a także percepcją dźwięków i symetrycznymi aspektami przemian fazowych. Jest autorem wielu prac naukowych i wystąpień konferencyjnych.  

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy – wymagana rejestracja na stronie www: https://physics.uwb.edu.pl/wf/brancew/

Zarząd OB PTF