Praktyki studenckie

Studenci specjalności Fizyki Medycznej II roku I stopnia zobligowani są do odbycia 3-tygodniowej praktyki zawodowej.

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk udzielane są w pokoju 1062 Wydziału Fizyki (Zakład Fizyki Ciała Stałego).
Wydziałowym koordynatorem praktyk jest dr hab. Katarzyna Rećko (kontakt: k.recko@uwb.edu.pl, tel. 85 738 81 92).

Regulamin i organizacja praktyki zawodowej

Druki do pobrania

RODO

Miejsca zawodowych praktyk studenckich