Narodziny astronomii fal grawitacyjnych – wykład PTF

Wykłady PTF o/Białystok – zapowiedzi

W sobotę, 19 marca 2016 roku o godz. 11:00 w sali 2011 przy ul. K. Ciołkowskiego 1L
prof. dr hab. Piotr Jaranowski
z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
wygłosi wykład pt.
Narodziny astronomii fal grawitacyjnych

Wieloletnie próby bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych zakończyły się spektakularnym sukcesem. W dniu 11 lutego br. ogłoszone zostały wyniki analizy obserwacji dokonanych przez amerykańskie detektory LIGO. Detektory te wykryły fale grawitacyjne wytworzone w procesie zlewania się dwóch czarnych dziur. W ten sposób po raz pierwszy wykryto w sposób bezpośredni fale grawitacyjne oraz również po raz pierwszy bezpośrednio potwierdzono istnienie czarnych dziur i układów podwójnych złożonych z czarnych dziur. Odkrycie to oznacza narodziny nowej dziedziny astronomii obserwacyjnej – astronomii fal grawitacyjnych. Badania były prowadzone w międzynarodowym zespole, w którego pracach uczestniczył prof. P. Jaranowski. Na spotkaniu podanych zostanie więcej informacji o falach grawitacyjnych, detektorach je wykrywających i samym odkryciu.

Prof. dr hab. Piotr Jaranowski od ukończenia na Uniwersytecie Warszawskim studiów z fizyki związany jest z Białymstokiem, gdzie pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Zajmuje się analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych oraz problemem ruchu w ogólnej teorii względności. Jest współautorem ponad 120 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz (wraz z A. Królakiem) monografii „Analysis of Gravitational-Wave Data” wydanej przez Cambridge University Press. Jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Polskiego Towarzystwa Relatywistycznego.

Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy!
Zarząd OB PTF