Doktorat fizyka z UwB z Nagrodą Premiera

Dr Krzysztof Szerenos, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą rozprawę doktorską. Tytuł jego pracy brzmi „Ultrafast nonthermal photo-magnetic recording in dielectrics”. Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB z Zakładu Fizyki Magnetyków.

Dr Szerenos w swojej pracy opisał nową metodę ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego w cienkich warstwach dielektrycznych. Jest on także współautorem publikacji w tygodniku „Nature” (2017), która opisuje odkrycie nowego zapisu danych za pomocą femtosekundowych impulsów światła. Obecnie dr Szerenos jest na stażu podoktorskim w Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.

Wręczenie nagrody odbędzie się w październiku  bieżącego roku. Pełna lista 25 prac doktorskich z całego kraju, wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w 2018 r., znajduje się na stronie KPRM pod adresem:

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/nagrody-premiera/1983,Nagrody-Prezesa-Rady-Ministrow-za-dzialalnosc-naukowa-naukowo-techniczna-lub-art.html

To nie pierwsze wyróżnienie dla dr. Krzysztofa Szerenosa. W kwietniu odebrał on Medal Młodego Uczonego przyznany przez Politechnikę Warszawską.

Więcej informacji o badaniach prowadzonych przez dr. Krzysztofa Szerenosa oraz dr. hab. Andrzeja Stupakiewicza można znaleźć tutaj.