silniczki DC + fotorezystor

Sterujemy szybkością silniczka światłem – dlatego zaczęsliśmy od

  • zbudowania dzielnika napięć z fotorezystorem
  • wczytywaniu napięcia z tego dzielnika na port analogowy Arduino
  • podłączenie L298N z silnikiem
  • wybranie pinu PWM do sterowania szybkością obrotów
  • przydatna funkcja skalująca wartości z jednego zakresu na drugi: map

A oto i bohaterowie naszych zajęć:

Kolejne zajęcia – także we wtorek 16:00 – sterujemy dwoma silnikami za pomocą światła.  Zapraszam!

 

Posted in FiBot and tagged , , , , .