Followliner (FL) – starcie 1

  1. Prosty FL – zbudowany na 2 czujnikach TCRT5000 ustawionych blisko siebie tak, by oba leżały nad czarną linią. Położenie czujek – z przodu, przy napędzie (wiem wiem…).
  2. Instalacja modułu w pojeździe.
  3. Pierwszy program – jedź prosto, gdy oba czujniki „widzą” linię.
  4. Modyfikacja – skręcaj (zatrzymując jedno koło) gdy jedna czujka „gubi” linię.
  5. Modyfikacja – silniki STOP, gdy obie czujki zgubiły linię.

Do zrobienia:

  1. (chwilowo) zostaniemy przy 2 czujkach, za to dodamy regulację szybkości kół w zależności od sygnału na czujce (aby nie było szarpania, a ruch był płynny).
  2. gdy pojazd wyjechał poza linię, to ma się cofnąć (może nawet kilka razy, a jeśli po tych kilku razach dalej nie widać linii – to dopiero wówczas STOP).
  3. zmodyfikujemy tor testowy – łagodniejsze łuki (łatwiejsze, ale z czasem zmienimy).
Posted in FiBot and tagged , , , .