Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

W dniu 9 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Fizyki UwB. Otwarcie nowego roku prowadziły władze dziekańskie w osobach prof. Piotra Jaranowskiego (dziekana Wydziału Fizyki), dr. hab. Andrzeja Andrejczuka, prof. UwB (prodziekana ds. ogólnych) oraz dr. hab. Marka Nikołajuka (prodziekana ds. studenckich). Swoją obecnością zaszczyciła nas Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Izabela Święcicka.

Zgodnie z tradycją inauguracja połączona była z wykładem – tym razem wykład pt. „Symulacje komputerowe w fizyce” wygłosił dr hab. Tomasz Karpiuk. Nie zabrakło także dyplomów okolicznościowych przyznawanych pracownikom Wydziału Fizyki.