Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

W dniu 1 października 2018 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Fizyki UwB. Uroczystość prowadził prof. Piotra Jaranowskiego (dziekana Wydziału Fizyki) oraz dr. hab. Andrzeja Andrejczuka, prof. UwB (prodziekana ds. ogólnych) i dr. hab. Marka Nikołajuka, prof. UwB (prodziekana ds. studenckich). Jak i w poprzednim roku swoją obecnością zaszczyciła nas Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Izabela Święcicka.

     

Zgodnie z tradycją inauguracja połączona była z wykładem – tym razem wykład pt. „Fraktale, chaos i obliczenia numeryczne” wygłosił prof dr hab. Jan L. Cieśliński. Nie zabrakło także dyplomów okolicznościowych przyznawanych pracownikom Wydziału Fizyki, a także dyplomów studentom pierwszego roku za najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.