Wojciech Dobrogowski

Wystawa "Pod przewodnią gwiazdą nauki"

Wystawa „Pod przewodnią gwiazdą nauki” jest poświęcona jest wybitnemu polskiemu fizykowi Marianowi Smoluchowskiemu (1872-1917). Postaci, która warto przybliżyć społeczeństwu, gdyż należał do tej nielicznej grupy uczonych, którzy kierowali naukę na […]