Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W dniu 3 października 2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Fizyki UwB. Otwarcie nowego roku prowadziły nowe władze dziekańskie – prof. Piotr Jaranowski (dziekan Wydziału Fizyki), dr hab. Andrzej Andrejczuk, prof. UwB (prodziekan ds. ogólnych) oraz dr hab. Marek Nikołajuk (prodziekan ds. studenckich). Uroczystość uświęcił swoją obecnością prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB.


Zgodnie z tradycją inauguracja połączona była z wykładem – „Optyczne efekty fal spinowych” zaprezentował i wygłosił dr hab. Ryszard Gieniusz. Warto dodać, że po raz pierwszy na sali Wydziału Fizyki pojawili się studenci studiów doktoranckich – rok 2016 jest bowiem pierwszym, w którym uruchomiono studia III-go stopnia – z czego jesteśmy niezmiernie dumni.