Seminaria -spis

Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych z układu dwóch zlewających się czarnych dziur

Dnia 2016-03-22 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Piotr Jaranowski wygłosi referat pt: Pierwsza bezpośrednia detekcja fal grawitacyjnych z układu dwóch zlewających się czarnych dziur W dniu 14 września 2015 r. dwa amerykańskie detektory LIGO wykryły fale grawitacyjne wytworzone w procesie zlewania si...

Excitation and guiding of propagating spin waves in media with graded magnonic index

Dnia 2016-04-19 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr V. V. Kruglyak z Physics and Astronomy, University of Exeter, Exeter, United Kingdom, wygłosi referat pt: Excitation and guiding of propagating spin waves in media with graded magnonic index The wave solutions of the Landau-Lifshitz equation (spin waves) are ...

Intrygujące materiały na bazie skutterudytu

Dnia 2016-05-31 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Andrzej Ślebarski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wygłosi wykład pt: Intrygujące materiały na bazie skutterudytu; różne zastosowania od nadprzewodnictwa do korelacji f- i d-elektronowych Stany kwantowe skorelowanych elektronów ...

X-ray absorption spectroscopy at SAGA-LS and its applications for materials science

Dnia 2016-09-27 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr Toshihiro Okajima z Kyushu Synchrotron Light Research Center, Tosu, Saga 841-0005, Japan (SAGA-LS, Saga Light Source) wygłosi referat pt: X-ray absorption spectroscopy at SAGA-LS and its applications for materials science The Saga Light Source (SAGA-LS) is a co...

Virtual and remote laboratories as a mean to provide experimentation activities in distance and blended learning scenarios

Dnia 2016-10-11 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr Luis de la Torre Cubillo z National Distance Education University (UNED), Madrid, Spain wygłosi referat pt: Virtual and remote laboratories as a mean to provide experimentation activities in distance and blended learning scenarios Education is changing. On the ...

Lorentz symmetry breaking and self-interaction within novel light front quantization procedure

Dnia 2016-10-18 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski wygłosi referat pt: Lorentz symmetry breaking and self-interaction within novel light front quantization procedure Nowa procedura kwantowania na froncie świetlnym może być zastosowana do analizy układu ze złamaną symetrią Lorentza. Pokazana z...

Wpływ struktury na własności magnetyczne matryc kropek i antykropek z prostopadłą anizotropią magnetyczną

Dnia 2016-10-25 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr inż. Michał Krupiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie wygłosi referat pt: Wpływ struktury na własności magnetyczne matryc kropek i antykropek z prostopadłą anizotropią magnetyczną Magnetyzm nanostruktur i układów o zredukowanych wymiarach jest obiecującym...

O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego

Dnia 2016-10-25 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  prof. dr hab. Jan L. Cieśliński wygłosi referat pt: O konsekwencjach systemu finansowania polskiego szkolnictwa wyższego Przedstawiony zostanie obecny algorytm podziału dotacji podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych kwot generowanych przez studentów,...

Ultraszybkie nietermiczne przełączenie magnetyzacji w dielektryku YIG:Co

Dnia 2016-11-08 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  mgr Krzysztof Szerenos wygłosi referat pt: Ultraszybkie nietermiczne przełączenie magnetyzacji w dielektryku YIG:Co W ostatnich latach są prowadzone intensywnie poszukiwania nowych metod przełączenia magnetyzacji, innych niż pole magnetyczne bądź prąd elektryczny w...

Dynamika materii skondensowanej z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Dnia 2016-11-15 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym  dr hab. Danuta Kruk, prof. UWM z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wygłosi referat pt: Dynamika materii skondensowanej z wykorzystaniem relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego Relaksometria Magnetycznego Rezona...

Kondo-like behaviour and GMR effect in granular Co-Cu microwires

Dnia 2016-11-23 o godzinie 14:15 w sali 1032 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr Arkady Zhukov z University of Basque Country, San Sebastian, Spain wygłosi referat pt: Kondo-like behaviour and GMR effect in granular Co-Cu microwires Granular materials consisting of small grains distributed inside a non-magnetic matrix exhibiting gia...

Thermal solitons as revealed by static structure factor

Dnia 2016-11-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr Krzysztof Gawryluk wygłosi referat pt: Thermal solitons as revealed by static structure factor We study, within a framework of the classical fields approximation, the static structure factor of a weakly interacting Bose gas at thermal equilibrium. As in a rec...

Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems

Dnia 2016-12-06 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. Teruo Ono z Kyoto University, Japan, wygłosi referat pt: Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems Worldwide efforts are underway to create revolutionary and energy-efficient data storage technology such as magnetic random-access memory (MRAM). An ...

Living Cell Fate in a High-Gradient Magnetic Field

Dnia 2016-12-13 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. Vitalii Zablotskii z Department of Optical and Biophysical Systems, Institute of Physics AS CR, Prague, Czech Republic, wygłosi referat pt: Living Cell Fate in a High-Gradient Magnetic Field As the field of nanomedicine grows, knowledge of the interactions bet...

Single-shot simulations of dynamics of quantum dark solitons

Dnia 2016-12-20 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Mirosław Brewczyk wygłosi referat pt: Single-shot simulations of dynamics of quantum dark solitons Eigenstates of Bose particles with repulsive contact interactions in one-dimensional space with periodic boundary conditions can be found with the help...

Powierzchnie pseudosferyczne i algebry Clifforda

Dnia 2017-01-10 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym mgr Artur Kobus, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska (absolwent naszego wydziału w 2014 roku) we współpracy z profesorem Janem L. Cieślinskim, wygłosi referat pt: Powierzchnie pseudosferyczne i algebry Clifforda Dobrze wiadomym je...

Wybrane właściwości magnetyczne sztucznego lodu spinowego

Dnia 2017-01-17 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Marek Kisielewski wygłosi referat pt: Wybrane właściwości magnetyczne sztucznego lodu spinowego  

Własności \Delta_{+}(x) w sensie dystrybucji {\mathscr S}(\mathbb R^3)

Dnia 2017-01-24 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski wygłosi referat pt: Własności \Delta_{+}(x) w sensie dystrybucji {\mathscr S}(\mathbb R^3)  \Delta_{+}(x) jest znaną i ważną wielkością występującą w kwantowej teorii pola. Zdefiniowana jest jako całka pędowa, ale jej własności można...

Nowa technologia ultraszybkiego zapisu informacji

Dnia 2017-01-31  o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się konwersatorium, na którym dr hab. Andrzej Stupakiewicz , prof. UwB wygłosi referat pt: Nowa technologia ultraszybkiego zapisu informacji Zaprezentowana zostanie najnowsza metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oparta na zastosowaniu wyłącznie bardzo krótkich impuls...

Extreme Light Infrastructure (ELI) - impulsowe lasery wielkiej mocy, jako nowe narzędzie badawcze dla fizyków

Dnia 2017-02-21 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz z Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej wygłosi referat pt: Extreme Light Infrastructure (ELI) - impulsowe lasery wielkiej mocy, jako nowe narzędzie badawcze dla fizyków  Przedmiotem wykładu jest pr...

Nagroda Nobla z fizyki 2016

Dnia 2017-02-28 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Jakub Tworzydło z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi referat pt: Nagroda  Nobla  z  fizyki  2016  Nagroda  Nobla  z  fizyki  została  przyznana  w  roku&...

Functionalized Hybrid Nanomagnets: NewMaterials for Innovations in Energy Storage and Medical Theranostics

Dnia 2017-03-07 o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym prof. Michael Farle z University of Duisburg-Essen, Germany, oraz Immanuel Kant z Baltic Federal University, Russia,wygłosi referat pt: Functionalized Hybrid Nanomagnets: NewMaterials for Innovations in Energy Storage and Medical Theranostics  Imagine a fut...

Niestabilność ferromagnetyczna gazu fermionowego w pułapce harmonicznej

Dnia 2017-03-14 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr hab. Tomasz Karpiuk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Niestabilność ferromagnetyczna gazu fermionowego w pułapce harmonicznej W referacie zostaną przedstawione teoretyczne wyniki badań nad odpychającym gazem fermionowym w pułapce harmoniczne...

Zrenormalizowany hamiltonian modelu Yukawy w podejściu na froncie świetlnym

Dnia 2017-03-21 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr Jan Żochowski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Zrenormalizowany hamiltonian modelu Yukawy w podejściu na froncie świetlnym Na seminarium zostanie zaprezentowany opis modelu Yukawy na froncie świetlnym w 1+3 wymiarach. Będzie pokazany ...

O transformacji Darboux-Bäcklunda

Dnia 2017-03-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat O transformacji Darboux-Bäcklunda Przedstawione zostaną podstawy konstrukcji transformacji Darboux, która pozwala generować ścisłe rozwiązania nieliniowych całkowalnych&...

Arduino i sieć sensorowa

Dnia 2017-04-11 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr Cezary Walczyk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Arduino i sieć sensorowa Na seminarium zaprezentowane zostaną najpopularniejsze sposoby realizacji sieci sensorów, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, w oparciu o układy mikrokont...

Badanie wzbudzeń magnetycznych w strukturyzowanych warstwach granatów z wykorzystaniem spektroskopii nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina

Dnia 2017-04-25 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Ryszard Gieniusz, prof. UwB, (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat pt: Badanie wzbudzeń magnetycznych w strukturyzowanych warstwach granatów z wykorzystaniem spektroskopii nieelastycznego rozpraszania światła Brillouina  Zastaną omówione: (i) eksper...

Hydrodynamizacja

Dnia 2017-04-25 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym prof. dr hab. Michał Spaliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Hydrodynamizacja Dynamika plazmy kwarkowo-gluonowej tworzonej w eksperymentach w RHIC i LHC poddaje się opisowi w języku hydrodynamiki relatywistycznej. Ostatnie 10 lat p...

Cherenkov Telescope Array

Dnia 2017-05-09 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr hab. Marek Nikołajuk (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Cherenkov Telescope Array Co noc wpadają do naszej astmosfery relatywistyczne naładowane cząstki oraz fotony promieniowania gamma. Wywołują one kaskadę cząstek produkujących promienowanie...

Pewne uogólnienie oscylatora harmonicznego

Dnia 2017-05-16 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr hab. Zbigniew Hasiewicz (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Pewne uogólnienie oscylatora harmonicznego Przedstawiony będzie pewien wspólny punkt widzenia na układy hamiltonowskie typu oscylatora harmonicznego oraz układy dynamiczn...

Fazy magnetyczne w Pt/Co/Pt wytwarzane impulsami lasera femtosekundowego

Dnia 2017-05-16 o godzinie 14:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium, na którym dr Jan Kisielewski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat pt: Fazy magnetyczne w Pt/Co/Pt wytwarzane impulsami lasera femtosekundowego  Naświetlanie układu Pt/Co/Pt femtosekundowymi impulsami laserowymi może prowadzić do nieodwracalnych zmian struktury próbki, ...

Mody fizyczne i niefizyczne w modelu Proca dla różnych warunków cechowania

Dnia 2017-05-23 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Mody fizyczne i niefizyczne w modelu Proca dla różnych warunków cechowania Omówiony zostanie zmodyfikowany model Proca z warunkami cechowania Lorentza ...

Konwersatorium "Ultrafast and Very Small: Discover Nanoscale Magnetism With Picosecond Time Resolution Using X-Rays"

W dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB, (Białystok, ul. K.Ciołkowskiego 1L), rozpocznie się konwersatorium, na którym prof. Hendrik Ohldag z SLAC National Accelerator Laboratory, Menlo Park, California, USA, wygłosi referat zatytułowany:   Ultrafast and Very Small: Discover Nanoscale Magnetism With P...

Konwersatorium "Nowy algorytm jako szansa rozwoju dla naszej uczelni"

W dniu 6 czerwca 2017 roku (wtorek) o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB (Białystok, ul. K.Ciołkowskiego 1L), rozpocznie się Konwersatorium Wydziału Fizyki , na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat zatytułowany:   NOWY ALGORYTM JAKO SZANSA ROZWOJU DLA NASZEJ UCZELNI  ...

Analityczna teoria względności i pierwsze bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych

Seminarium Fizyki Teoretycznej Dnia 2017-06-13 o godzinie 12:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium fizyki teoretycznej , na którym prof. dr hab. Piotr Jaranowski (Wydział Fizyki UwB) wygłosi referat Analityczna teoria względności i pierwsze bezpośrednie detekcje fal grawitacyjnych Zaczniemy od podania najnowszych informa...

Nobel za słuchanie Wszechświata - zapraszamy na otwarty wykład prof. Jaranowskiego, 24 października

Nobel za słuchanie Wszechświata - zapraszamy na otwarty wykład prof. Jaranowskiego, 24 października   Serdecznie zapraszamy na jedyny w Białymstoku wykład - popularnonaukowy, otwarty - o najważniejszych odkryciach ostatnich miesięcy w dziedzinie astrofizyki. Opowie o nich prof. dr hab. Piotr Jaranowski, dziekan Wydziału Fizyki UwB, czł...

Spintroniczna magnonika z udziałem chiralności

Seminarium Wydziałowe Dnia 2017-11-7   o godzinie 13:15 w sali 2011 odbędzie się seminarium wydziałowe , na którym prof. dr hab. Andrzej Maziewski  (Zakład Fizyki Magnetyków WF UwB)  wygłosi referat Spintroniczna magnonika z udziałem chiralności Serdecznie zapraszamy! Jerzy Przeszowski

O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2017-11-21 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorium, na którym prof. dr hab. Bogdan Cichocki z Instytutu Fizyki Teoretycznej, Wydziału Fizyki, Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt: "O Marianie Smoluchowskim w setną rocznicę śmierci"           &nb...

Identyfikacja defektów strukturalnych w ciałach stałych z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytronów

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-01-16 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Łukasz Kilański z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt:   "Identyfikacja defektów strukturalnych w ciałach stałych z wykorzystaniem spektroskopii anihilacji pozytronów "   Spektroskopia anihilacji p...

Funkcjonały liniowe w opisie kwantowej teorii pola

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-01-16 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola WF UwB wygłosi wykład pt:   " Funkcjonały liniowe w opisie kwantowej teorii pola "   W tym seminarium zostanie omówiony problem definicji stanu próżni oraz stanów...

Badania i technologie jądrowe w NCBJ

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-01-23 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorim, na którym dr hab.  Krzysztof Kurek z Narodowego Centrum Badań Jądrowych wygłosi wykład pt:   " Badania i technologie jądrowe w NCBJ"   Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) powstało 1 września 2011 roku. De...

Skupienie promieniowania rentgenowskiego do rekordowo małego ogniska przy wykorzystaniu wielowarstwowych soczewek Lauego

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-01-30 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się konwersatorim, na którym dr hab.  Andrzej Andrejczuk z Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:   " Skupienie promieniowania rentgenowskiego do rekordowo małego ogniska przy wykorzystaniu wielowarstw...

Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsce popularyzacji i ochrony dziedzictwa nauk ścisłych

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-02-27 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr Maciej Kluza z Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład pt:  " Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego jako miejsce popularyzacji i ochrony dziedzictwa nauk ścisłych " Po wystąpieniu nastąpi kuratorskie oprowadzanie...

Resonant optical effects in 1D magnetoplasmonic crystals (PhD thesis)

Seminarium Zakładu Fizyki Magnetyków Dnia 2018-02-16 o godzinie 12:15 w sali 1030 ZFM Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym Mgr Alexander Chekhov z Uniwersytetu w Moskwie wygłosi referat pt:   " Resonant optical effects in 1D magnetoplasmonic crystals (PhD thesis) "   The talk will present investigations of lin...

Optyczny dostęp do pojedynczej domieszki magnetycznej

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-02-20 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Wojciech Pacuski z  Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt:   " Optyczny dostęp do pojedynczej domieszki magnetycznej "   Przedstawione zostaną metody technologiczne i spektro...

Promieniotwórczość naturalna – wyniki pomiarów na Wydziale Fizyki UwB

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-03-21 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym  prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski z  Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białystoku wygłosi wykład pt:   "Promieniotwórczość naturalna – wyniki pomiarów na Wydziale Fizyki UwB "   Żyjemy w naturalnym śro...

Symulatory kwantowe

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-03-27 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab.  Mirosław Brewczyk z  Zakładu Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białystoku wygłosi wykład pt:   "Symulatory kwantowe"   Na wykładzie przedstawiona będzie idea symulac...

Grafen – od teorii do aplikacji

Seminarium Dnia 2018-04-13 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Zbigniew Klusek z  Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład pt:   "Grafen – od teorii do aplikacji. Elastyczna elektronika grafenowa, układy memrystywne, grafenowe ukła...

Co słychać? Rzecz o rozpoznawaniu dźwięku przez narząd słuchu

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-04-17 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Krzysztof Szymański z  Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt:   "Co słychać? Rzecz o rozpoznawaniu  dźwięku przez narząd słuchu "   Dete...

Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory, spinowy efekt Halla

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-04-24 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Tomasz Stobiecki z  Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wygłosi wykład pt:   "Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory, spinowy efekt Halla "  ...

Czy dystrybucje są przydatnym narzędziem pracy dla fizyka teoretyka?

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-08 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym  dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:   "Czy dystrybucje są przydatnym narzędziem pracy dla fizyka teoretyka? "   Dystrybucje są często uważane za e...

Study of spin pumping in Co thin film vis-ŕ-vis seed and capping layers using ferromagnetic resonance spectroscopy

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-08 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym   mgr Sukanta Kumar Jena z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład pt:   "Study of spin pumping in Co thin film vis-ŕ-vis seed and capping layers using ferromagnetic resonance spectroscopy " &nb...

Darmowy podręcznik "Fizyka dla szkół wyższych"

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-15 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym mgr Paulina Szczucińska z fundacji Katalyst Education, partner OpenStax przy Rice University wygłosi wykład pt:   Darmowy podręcznik "Fizyka dla szkół wyższych"   Na czym polega fenomen tworzenia darmowych p...

Optyczne właściwości mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-15 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. inż. Robert Kudrawiec z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej wygłosi wykład pt:   "Optyczne właściwości mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych"   Mieszane związki półprzewo...

Teoria względności vs informacja kwantowa

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-22 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Andrzej Dragan z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt:   "Teoria względności vs informacja kwantowa "   Omówię jedne z bardziej zaskakujących efektów poj...

Perspektywy rozwoju nauki w mniejszych ośrodkach akademickich w kontekście ustawy 2.0.

Wykład Dnia 2018-05-25 o godzinie 15:00 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Jan Cieśliński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt: "Perspektywy rozwoju nauki w mniejszych ośrodkach akademickich w kontekście ustawy 2.0. " do pobrania plik pdf z prezentacją  (632 kB)...

Kwazary o słabych liniach emisyjnych

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marek Nikołajuk z Zakładu Astronomii i Astrofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt: "Kwazary o słabych liniach emisyjnych " Wśród licznej rodziny galaktyk z aktywnym jądrem (ang. A...

Mikroskopia fotoelektronowa wzbudzeń plazmonicznych w skali femto/nano

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-05-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Maciej Dąbrowski z Department of Physics and Astronomy, Univeristy of Pittsburgh, Pennsylvania, USA   wygłosi wykład pt: "Mikroskopia fotoelektronowa wzbudzeń plazmonicznych w skali femto/nano" Plazmonika to jedna ...

Modyfikacja właściwości ultracienkich warstw kobaltu z wykorzystaniem bombardowania jonami

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-06-05 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Józef Sveklo z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku   wygłosi wykład pt: "Modyfikacja właściwości ultracienkich warstw kobaltu z wykorzystaniem bombardowania jonami " Zapotrzebowanie na materiały o wysokiej war...

MES w praktyce

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-06-12 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Cezary Walczyk z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku   wygłosi wykład pt: "MES w praktyce " Serdecznie zapraszam Jerzy Przeszowski Metoda elementów skończonych (MES) jest jedną z pods...

Anizotropia i oddziaływania w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-06-12 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Michał Matczak z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu   wygłosi wykład pt: "Anizotropia i oddziaływania w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych "   Serdecznie zapraszam Andrzej Maziewski ...

Lokalna struktura i własności magnetyczne epitaksjalnych warstw Mn5Ge3 domieszkowanych węglem

seminarium wydziałowe Dnia 2018-10-16 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Roger Kalvig z Instytutu Fizyki IFPAN w Warszawie   wygłosi wykład pt: "Lokalna struktura i własności magnetyczne epitaksjalnych warstw Mn5Ge3 domieszkowanych węglem"   Serdecznie zapraszam Andrzej Maziewski ...

Obcinanie ogona kulombowskiego, sinus kardynal(ski)ny, oś czasowa z dziurką – czyli co można znaleźć w rachunkach z dystrybucjami temperowanymi

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-10-16 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Obcinanie ogona kulombowskiego, sinus kardynal(ski)ny, oś czasowa z dziurką – czyli co można znaleźć w rachunkach z dystrybucjami te...

Nowa metoda separacji molekuł chiralnych o różnym kierunku skręcenia przy użyciu nanostruktur magnetycznych

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-10-23 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Lech Tomasz Baczewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład pt: "Nowa metoda separacji molekuł chiralnych o różnym kierunku skręcenia przy użyciu nanostruktur magnetycznych "   S...

Model Yukawy oraz funkcje Wightmana na froncie świetlnym

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-10-30 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Jan Żochowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Model Yukawy oraz funkcje Wightmana na froncie świetlnym "   Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Na seminarium zostanie przedstawio...

Nowe materiały opracowywane przez Instytut Metali Nieżelaznych dla potrzeb energetyki, energoelektroniki i medycyny.

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-10-30 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Przemysław Zackiewicz z Instytutu Metali Niezależnych w Gliwicach wygłosi wykład pt: "Nowe materiały opracowywane przez Instytut Metali Nieżelaznych dla potrzeb energetyki, energoelektroniki i medycyny"   Serdeczni...

Spintronika antyferromagnetyczna – przełączanie CuMnAs prądem elektrycznym

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-11-06 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Michał Grzybowski z Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosi wykład pt: "Spintronika antyferromagnetyczna – przełączani...

Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-11-13 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr D. Chudoba z Wydziału Fizyki, Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu (oraz z Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, ZIBJ, Dubna, Rosja i z Uniwersyetetu w Sankt-Petersburgu, Rosja) wygłosi wykład pt: ...

Transmisyjna holografia elektronowa nano-obiektów magnetycznych – możliwości badawcze

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-11-27 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. Piotr Dłużewski z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład pt: "Transmisyjna holografia elektronowa nano-obiektów magnetycznych – możliwości badawcze"   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Tr...

Hydrodynamizacja i transszeregi

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-11-27 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Prof. dr hab. Michał Spaliński z Zakład Teorii Pola W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt: "Hydrodynamizacja i transszeregi " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Przykład przepływu Bjorkena pozwala na bardzo wy...

Teoria Proca na froncie świetlnym

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-12-04 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska z Zakład Teorii Pola W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt: "Teoria Proca na froncie świetlnym " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Przedstawione zostaną dwie procedury kwantowania...

POLFEL - polski laser na swobodnych elektronach

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2018-12-11 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym  dr hab. Krzysztof Kurek dyrektor  NCBJ -Świerk wygłosi wykład pt: "POLFEL - polski laser na swobodnych elektronach "   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski

Integratory symplektyczne i układy hamiltonowskie

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-12-18 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Artur Kobus  z Zakładu Fizyki Nieliniowej W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt: "Integratory symplektyczne i układy hamiltonowskie " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Ideą analizy nu...

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

Seminarium wydziałowe Dnia 2018-12-18 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Roman Puźniak z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie  wygłosi wykład pt: " Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza" Serdecznie z...

Activation Barriers for Thermal Reversal of Ferromagnetic Nanostructures

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-01-15 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Gabriel D. Chaves-O’Flynn z  Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi wykład pt: " Activation Barriers for Thermal Reversal of Ferromagnetic Nanostructures" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski...

Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie Au/Co/Mo/Co/Au

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-01-22 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Maria Tekielak  prof. UwB z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie A...

Bozonowo-fermionowe krople kwantowe

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-01-22 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Tomasz Karpiuk   z Zakładu Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Bozonowo-fermionowe krople kwantowe " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Zostanie zaprezentowana analiza s...

Electrostatic charging of lipid membranes by adenosine triphosphate

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-01-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. Horia I. Petrache (Department of Physics, Indiana University Purdue University Indianapolis, USA) wygłosi wykład pt: "Electrostatic charging of lipid membranes by adenosine triphosphate"   Serdecznie zaprasz...

Ultrakrótkie i mocne impulsy laserowe – Nagroda Nobla z fizyki 2018

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-01-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Prof. dr hab. Czesław Radzewicz z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt: "Ultrakrótkie i mocne impulsy laserowe – Nagroda Nobla z fizyki 2018"   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski J...

Tworzenie gier 2D - krótkie wprowadzenie

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-02-19 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Andrzej Pisarski   z Zakładu Astronomii i Astrofizyki Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Tworzenie gier 2D - krótkie wprowadzenie" Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Na seminarium zostaną zaprezentow...

Skyrmion Confinement and Damping Modulation in Magnetic Thin Films

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-02-19 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr S. Saha z Laboratory for Mesoscopic Systems, Department of Materials, ETH Zurich i Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland wygłosi wykład pt: " Skyrmion Confinement and Damping Modulation in Magnetic Thin Films" ...

Reguły wyboru dla ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-02-26 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB  wygłosi wykład pt: " Reguły wyboru dla ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego " Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Prz...

Spin chirality in exchange biased thin layered systems

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-03-05 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Piotr Kuświk z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN wygłosi wykład pt: " Spin chirality in exchange biased thin layered system" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski Spin chirality in excha...

Ferromagnetyczna niestabilność gazu Fermiego odpychających się atomów w skończonych temperaturach

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-03-12 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Jarosław Ryszkiewicz doktorant w Zakładzie Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Ferromagnetyczna niestabilność gazu Fermiego odpychających się atomów w skończonych temperaturach" Serdecznie z...

Interaktywne symulacje do wspomagania nauczania fizyki.

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-03-19 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Wojciech Dobrogowski, z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Interaktywne symulacje do wspomagania nauczania fizyki" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski Na wykła...

Astrofotografia w praktyce - wiedza w pigułce

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-03-26 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Wojciech Burzyński z Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii wygłosi wykład pt: "Astrofotografia w praktyce - wiedza w pigułce" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski   Astrofotografia w praktyce -...

Kilka uwag na temat symetrii chiralnej w fizyce wysokich energii

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-04-02 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola, Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: "Kilka uwag na temat symetrii chiralnej w fizyce wysokich energii" Serdecznie zapraszamy Piotr Jaranowski Jerzy Przeszowski   ...

Interfacial Phenomena in Ferromagnetic / Non-Magnetic Thin-Films

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-04-02 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. D. Atkinson Department of Physics, Durham University, Durham, UK wygłosi wykład pt: "Interfacial Phenomena in Ferromagnetic/Non-Magnetic Thin-Films: DMI and Proximity Magnetisation; Spin Transport, Spin-Mixing Conduct...

Efekt Mössbauera i efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w multiferroikach zawierających żelazo

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-04-09 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Elżbieta Jartych, z Instytutu Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechniki Lubelskiej wygłosi wykład pt: "Efekt Mössbauera i efekt sprzężenia magnetoelektrycznego w multiferroikach zawierających żelazo" ...

Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów.

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-04-16 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Tomasz Sowiński z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt: "Od jednego do wielu. Kolektywne własności kilku przyciągających się ultra-zimnych fermionów." Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przesz...

Wyznaczanie globalnych parametrów kwazarów o słabych liniach emisyjnych

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-05-14 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr. Marcin Marculewicz (doktorant Wydziału Fizyki UwB) wygłosi wykład pt: "Wyznaczanie globalnych parametrów kwazarów o słabych liniach emisyjnych" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski...

Przyczyny redefinicji jednostek miar SI

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-05-21 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr inż. Paweł Fotowicz Główny Urząd Miar, Warszawa wygłosi wykład pt: "Przyczyny redefinicji jednostek miar SI " Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski 16 listopada 2018 roku 26. Gen...

Stany ściśnięte spinowo w atomowych kondensatach Bosego-Einsteina

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-05-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab.  Emilia Witkowska, prof. IF PAN (Absolwentka naszego wydziału w 2003 r. ) wygłosi wykład pt: "Stany ściśnięte spinowo w atomowych kondensatach Bosego-Einsteina" Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Podczas s...

Właściwości magnetosprężyste i dysypatywne oraz anizotropia magnetyczna cienkich warstw stopów Heuslera

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-05-28 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr O.M.Chumak z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt: "Właściwości magnetosprężyste i dysypatywne oraz anizotropia magnetyczna cienkich warstw stopów Heuslera" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Na seminar...

Internet rzeczy –aplikacje sterujące

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-06-04 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Cezary Walczyk (Zakład Teorii Pola, Wydział Fizyki UwB), wygłosi wykład pt: "Internet rzeczy –aplikacje sterujące" Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski Na seminarium zostaną przedstawione narzędzia informatyczne,...

Badania dynamiki namagnesowania cienkich warstw YIG przy pomocy wektorowego analizatora sieci.

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-06-04 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Adam Krysztofik z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu, wygłosi wykład pt: "Badania dynamiki namagnesowania cienkich warstw YIG przy pomocy wektorowego analizatora sieci." Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziews...

Zastosowanie sondy scyntylacyjnej do pomiaru in vitro aktywności 18F-FDG we krwi

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-06-11 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Anna Ostasz- Sokolik (doktorantka Wydziału FIzyki UwB), wygłosi wykład pt: " Zastosowanie sondy scyntylacyjnej do pomiaru in vitro aktywności 18F-FDG we krwi " Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy P...

Mastering Frustration at the Nanoscale: A Study of Periodic and Quasicrystalline Nanomagnet Lattice

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-06-11 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Vinayak Bhat z International Centre for Interfacing Magnetism and Superconductivity with Topological Matter – MagTop (ON-6), Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, wygłosi wykład pt: "Mastering Frustration at the Na...

Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dyscyplinach naukowych i artystycznych

W imieniu Pani Prorektor prof. I. Święcickiej dziekan Wydziału Fizyki zaprasza na wykład przewodniczącego Komisji Ewaluacji Nauki, prof. dra hab. Błażeja Skocznia , który odbędzie się we wtorek 25.06 w auli Wydziału Fizyki (sala 2011) o godz. 11.00. Tytuł wykładu to "Nowy model ewaluacji jakości działalności naukowej i kategoryzacji podmiotów w dys...

Magnetization processes from the attosecond to the picosecond timescale

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-08 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Jakob Walowski z University of Greifswald, wygłosi wykład pt: "Magnetization processes from the attosecond to the picosecond timescale " Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski   After the seminal experim...

Seminarium fizyki teoretycznej - spotkanie organizacyjne

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-08 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się spotkanie organizacyjne. Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski

Syntetyczne hamiltoniany: pole magnetyczne i spin-orbita dla masywnych fotonów.

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-15 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jacek Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, wygłosi wykład pt: "Syntetyczne hamiltoniany: pole magnetyczne i spin-orbita dla masywnych fotonów. " Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy P...

Magnetic thin films seen by magnetooptics – from sensors to magnetization dynamics

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-22 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Prof. Dr.-Ing. Jeffrey McCord z Nanoscale Magnetic Materials - Magnetic Domains, Institute for Materials Science, Kiel University, wygłosi wykład pt: "Magnetic thin films seen by magnetooptics – from sensors to magnetization dynamics ...

Modeling quantum aspects of disruption of a white dwarf star by a black hole

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Mirosław Brewczyk (Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydział Fizyki UwB) wygłosi wykład pt: "Modeling quantum aspects of disruption of a white dwarf star by a black hole" Serdecznie zapraszamy Jerzy P...

Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich stratach dielektrycznych i magnetycznych

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr inż. Adrian Radoń z Zakładu Materiałów Funkcjonalnych (Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice) wygłosi wykład pt: "Absorpcja promieniowania radio- i mikrofalowego przez nanokompozyty o wysokich strata...

,,Suwak" Klaudiusza Ptolemeusza (?), gra Parrondo i relatywistyczne dodawanie prędkości

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Edward Piotrowski (Katedra Fizyki Matematycznej Wydział Fizyki UwB) wygłosi wykład pt: "Suwak" Klaudiusza Ptolemeusza (?), gra Parrondo i relatywistyczne dodawanie prędkości" Serdecznie zapraszamy Jerzy Pr...

Badania mössbauerowskie magnetostrukturalnej przemiany martenzytycznej w stopach MnNiFeGe i MnCoFeGe

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-10-29 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Dariusz Satuła z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Badania mössbauerowskie magnetostrukturalnej przemiany martenzytycznej w stopach MnNiFeGe i MnCoFeGe ...

Osiągnięcia pracowników Wydziału Fizyki w latach 2017-19 w świetle rozporządzenia MNiSW o ewaluacji jakości działalności naukowej

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-11-12 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Izabela Święcicka prorektor ds. nauki UwB wygłosi wykład pt: "Osiągnięcia pracowników Wydziału Fizyki w latach 2017-19 w świetle rozporządzenia MNiSW o ewaluacji jakości działalności naukowej " &nb...

Geometryczne całkowanie numeryczne i układy dyssypatywne

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-11-19 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Artur Kobus z Katedry Fizyki Matematycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Geometryczne całkowanie numeryczne i układy dyssypatywne " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski   C...

Localization properties of spin waves in planar magnonic crystals and quasicrystals

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-11-19 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Justyna Rychły z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu wygłosi wykład pt: "Localization properties of spin waves in planar magnonic crystals and quasicrystals" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski  ...

Natężenie zysku w sektorze ujemnych prawdopodobieństw

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-11-26 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Marcina Makowskiego z Katedry Fizyki Matematycznej Wydziału Fizyki Uniwersytety w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Natężenie zysku w sektorze ujemnych prawdopodobieństw "   Serdecznie zapraszamy ...

Dyskretyzacje dokładne i ich zastosowania w metodach numerycznych

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-12-03 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Jan L. Cieśliński z Katedry Fizyki Matematycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Dyskretyzacje dokładne i ich zastosowania w metodach numerycznych" Serdecznie zapraszamy Jerzy Prze...

Obliczenia ab initio struktury elektronowej i własności optycznych ferromagnetycznych stopów Heuslera z pamięcią kształtu.

Seminarium wydziałowe Dnia 2019-12-03 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Stanisław Uba, prof.UwB, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Obliczenia ab initio struktury elektronowej i własności optycznych ferromagnetycznych stopów Heuslera z pamięcią kształtu." S...

Nobel z fizyki 2019: Wczesny Wszechświat i exoplanety

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-12-10 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Marek Demiański Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt: " Nobel z fizyki 2019: Wczesny Wszechświat i exoplanety "   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski ...

WIELKA KLAPA czyli Jak zepsuć swoją prezentację?

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2019-12-17 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym redaktor Wiktor Niedzicki wygłosi wykład pt: " WIELKA KLAPA czyli Jak zepsuć swoją prezentację? "   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski WIELKA KLAPA czyl...

Czy nic może mieć masę i co z tego wynika?

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-01-14 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Jerzy A. Przeszowski zKatedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Czy nic może mieć masę i co z tego wynika?" Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski   St...

Struktury domenowe w taśmach amorficznych

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-01-21 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marek Kisielewski, prof.UwB z Katedry Fizyki Magnetyków, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Struktury domenowe w taśmach amorficznych" Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski  Str...

Czy nic może mieć masę i co z tego wynika? - część II

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-01-28 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Jerzy A. Przeszowski z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Uniwersytetu w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Czy nic może mieć masę i co z tego wynika? - część II" Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszo...

Białka inherentnie nieuporządkowane

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2020-02-18 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Marek Cieplak z Instytutu Fizyki PAN wygłosi wykład pt: " Białka inherentnie nieuporządkowane "   Serdecznie zapraszamy Andrzej Maziewski Jerzy Przeszowski &...

Otrzymywanie, modyfikowanie i właściwości fizykochemiczne wielowarstwowych fulerenów (nanocebulki węglowe)

Konwersatorium wydziałowe Dnia 2020-02-25 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marta Płońska-Brzezińska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wygłosi wykład pt: "Otrzymywanie, modyfikowanie i właściwości fizykochemiczne wielowarstwowych fulerenów (nanocebulki węglowe) "   ...

Badanie statycznych i dynamicznych właściwości magnetyzacji w złożonych strukturach magnetycznych

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-03-03 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Mateusz Zelent z Wydziału Fizyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosi wykład pt: " Badanie statycznych i dynamicznych właściwości magnetyzacji w złożonych strukturach magnetycznych" Serdecznie zapraszamy ...

Grids Generator - krótkie wprowadzenie do programu

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-03-10 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Andrzej Pisarski Katedra Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Grids Generator - krótkie wprowadzenie do programu " Serdecznie zapraszamy Jerzy Przeszowski   Jednym z etapów ...

Badanie materiałów katodowych metodą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-03-10 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Wojciech Olszewski z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Badanie materiałów katodowych metodą rentgenowskiej spektroskopii absorpcyjnej i emisyjnej " Serdecznie zapraszamy ...

E-learning w dobie walki z COVID-19

E-learning w dobie walki z COVID-19 Oprogramowanie Zoom Komunikator ZOOM jest podobny do popularnego Skype. Także umożliwia transmisję obrazu i dźwięku z kamery, jednakże oferuje więcej udogodniej i ciekawych rozwiązań podczas "wirtualnych spotkań" z wieloma użytkownikami. Zoom jest bardziej zaawansowany, ale nie skomplikowany! Oprogramowanie jest darmo...

Zastosowanie obrazowania rezonansem magnetycznym zależnym od dyfuzji w ocenie neuropatii nerwu wzrokowego

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-04-28 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Łukasz Łabieniec doktorant III roku z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Zastosowanie obrazowania rezonansem magnetycznym zależnym od dyf...

LiF: Mg, Cu, P – wysokoczuły detektor termoluminescencyjny

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-05-19 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Marta Tomczak doktorantka III roku z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " LiF: Mg, Cu, P – wysokoczuły detektor termoluminescencyjny " Serdecznie...

Podziękowania dla Wydziału Fizyki - COVID-19

Podziękowania dla Wydziału Fizyki - COVID-19 Dziekan Wydziału otrzymał podziękowania dla pracowników Wydziału Fizyki za wkład w walce z koronawirusem SARS-CoV-2. Przyczynił się do tego dr Cezary Walczyk , który wykonał adaptery do masek pełnotwarzowych w technice druku 3D. Wystarczyło wykorzystać gotowe projekty z ogólnodostępnego serwisu thingsve...

Badanie właściwości magnetostrukturalnych stopów MnCoGe domieszkowanych Fe

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-05-26 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Michał Mieszczyński doktorant III roku z Katedry Fizyki Materii Skondensowanej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Badanie właściwości magnetostrukturalnych stopów MnCoGe domieszkowan...

Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczkowych rzędu drugiego

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-06-02 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Dzianis Zhalukevich doktorant III roku z Katedry Metod Matematycznych Fizyk Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: " Metoda charakterystyk polowych dla autonomicznych układów równań różniczk...

Zaproszenie na seminarium doktoranckie

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM DOKTORANCKIE Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB dr hab. Monika Naumowicz, prof. UwB serdecznie zaprasza w dniach 15-16.06.2020 r. o godzinie 10.00 na SEMINARIUM DOKTORANCKIE na platformie Microsoft 365. Od osób chcących wziąć udział w seminarium, nie będących promotorami lub doktorantami Szkoły Do...

Wyznaczanie masy czarnej dziury w kwazarach o słabych liniach emisyjnych

Seminarium wydziałowe Dnia 2020-06-23 o godzinie 13:15 odbędzie się wykład (seminarium odbędzie się „online” z wykorzystaniem platformy ZOOM), na którym mgr Marin Marculewicz doktorant IV roku z Katedry Astrofizyki i Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt: Wyznaczanie masy czarnej dziury w kwazarach o słabych liniach emisyj...